HP DeskJet D4100 user manual download (Page 34 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 102
6.
Laske tulostelokero alas.
Tulostus
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti.
3.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Tavallinen tulostus
ja määritä
seuraavat tulostusasetukset:
Paperityyppi
:
Tavallinen paperi
Paperikoko
: sopiva paperikoko.
4.
Määritä seuraavat tulostusasetukset:
Tulostuslaatu
, jos haluat tulostukseen muun laadun kuin Normaali.
Tulosta molemmat puolet
, jos haluat tulostaa paperin molemmille puolille.
Lisätietoja on kohdassa
Kaksipuolinen tulostus
.
5.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Kirjeiden tulostaminen
Ohjeita
Lisätietoja kirjekuoren tulostamisesta kirjettä varten on kohdassa
kirjekuoret
.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 100 paperiarkkia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
3.
Aseta tavallinen paperi syöttölokeron oikealle puolelle. Tulostuspuolen on oltava
alaspäin.
Huomautus
Jos käytät kirjelomakkeita, lomakepuolen on oltava alaspäin
ja otsikon osoitettava kohti tulostinta.
4.
Työnnä paperi tulostimeen niin pitkälle kuin se menee.
5.
Työnnä paperinohjain tiiviisti paperin reunaa vasten.
Luku 8
32
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices