HP DeskJet D4100 user manual download (Page 28 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 102
4.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Valokuvatulostus, valkoinen
reuna
ja määritä sitten seuraavat asetukset:
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
Huomautus
Paras tarkkuus saavutetaan valitsemalla
Features
(Ominaisuudet) -välilehti ja valitsemalla sitten avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta
Suurin mahdollinen dpi
.
Paperityyppi
: asianmukainen valokuvapaperityyppi
Paperikoko
: asianmukainen valokuvapaperin koko
Suunta
:
Pysty
tai
Vaaka
5.
Muuta
HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus
-asetusta tarvittaessa.
6.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten
OK
.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus
HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjauksella voi parantaa tulostettujen kuvien laatua.
Tulostuksen oletusasetusta
Perus
ei yleensä tarvitse muuttaa. Perusasetus tarkentaa
tulostettavia kuvia ja parantaa sellaisten kuvien laatua ja terävyyttä, joissa on käytetty
pientä resoluutiota. Tällaisia ovat esimerkiksi Internetistä ladatut kuvat.
Asetukseksi voi muuttaa
Täysi
, jos tulostettavat kuvat ovat ali- tai ylivalottuneita, jos
niissä on tummia alueita tai punasilmäisyyttä tai jos niiden värit ovat haalistuneet.
Kuvankorjauksen asetukseksi voi määrittää myös
Pois käytöstä
, jos kuvia halutaan
muokata manuaalisesti esimerkiksi HP Photosmart -ohjelmistossa.
HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjauksen asetusten muuttaminen
1.
Avaa
Tulostimen ominaisuudet -valintaikkuna
.
2.
Napsauta
Features
(Ominaisuudet) -välilehteä.
3.
Valitse haluamasi asetus tulostettavaa kuvaa varten HP Real Life -tekniikoiden
avattavasta
Kuvankorjaus
-luettelosta.
Valokuvatulostuskasetti
Käyttämällä valokuvatulostuskasettia yhdessä kolmivärikasetin kanssa saadaan lähes
täysin rakeettomia kuvia. Valokuvat myös säilyvät haalistumattomina poikkeuksellisen
pitkään, jos ne tulostetaan HP Premium Plus -valokuvapaperille.
Luku 7
26
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices