HP DeskJet D4100 user manual download (Page 26 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 102
4.
Valitse
Tulostuksen pikavalinnat
-luettelosta
Valokuvatulostus, reunaton
ja
määritä sitten seuraavat asetukset:
Tulostuslaatu
:
Normaali
tai
Paras
Huomautus
Paras tarkkuus saavutetaan valitsemalla
Features
(Ominaisuudet) -välilehti ja valitsemalla sitten avattavasta
Tulostuslaatu
-luettelosta
Suurin mahdollinen dpi
.
Paperityyppi
: asianmukainen valokuvapaperityyppi
Paperikoko
: asianmukainen reunaton valokuvapaperikoko
Suunta
:
Pysty
tai
Vaaka
5.
Muuta
HP Real Life -tekniikoiden kuvankorjaus
-asetusta tarvittaessa.
6.
Valitse muut haluamasi tulostusasetukset ja napsauta sitten
OK
.
Kun tulostat valokuvapaperille, jossa on repäisynauhat, lopputulos on täysin
reunaton, kun irroitat repäisynauhan.
Valitse
Lisätietoja-ohjeen käyttäminen
, kun haluat lisätietoja Tulostimen ominaisuudet
-valintaikkunan toiminnoista.
Reunallisten valokuvien tulostaminen
Ohjeita
Parhaan tuloksen saat käyttämällä
valokuvatulostuskasettia
yhdessä
kolmivärikasetin kanssa.
HP Premium Plus -valokuvapaperille tulostetut valokuvat kestävät parhaiten
haalistumista.
Avaa tiedosto esimerkiksi HP Photosmart -ohjelmistossa ja määritä kuvan koko.
Varmista, että koko vastaa paperikokoa, jolle haluat tulostaa valokuvan.
Tarkista, että valokuvapaperi on suoraa ja sileää. Kohdassa
Valokuvapaperin
säilyttäminen ja käsittely
on ohjeita, kuinka paperin käpristyminen estetään.
Älä ylitä syöttölokeron kapasiteettia: 30 arkkia valokuvapaperia.
Tulostusvalmistelut
1.
Nosta tulostelokero ylös.
2.
Siirrä paperinohjain aivan vasempaan reunaan.
Luku 7
24
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices