HP DeskJet D4100 user manual download (Page 19 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 102
4
Liittäminen tulostimeen
USB
USB
Tulostin liitetään tietokoneeseen USB (Universal Serial Bus) -kaapelilla.
Tietokoneessa on oltava Windows 98 SE -käyttöjärjestelmä tai uudempi, jotta USB-
yhteys toimisi.
Huomautus
Saat parhaat tulostustulokset käyttämällä USB 2.0
-yhteensopivaa kaapelia.
Tulostimen mukana toimitetussa asennusoppaassa on ohjeita USB-kaapelilla
liittämisestä.
Huomautus
USB-kaapelia ei välttämättä toimiteta tulostimen mukana.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
17
Sample
This manual is suitable for devices