HP DeskJet D4100 user manual download (Page 17 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 102
1
Musta tulostuskasetti
2
Kolmivärikasetti
3
Valokuvatulostuskasetti
Lisätietoja tulostuskasettien käytöstä saa seuraavista aiheista:
Tulostuskasettien käyttö
Tulostuskasettien vaihtaminen
Tulostuskasettien käyttö
Tulostuskasetteja voi käyttää seuraavin tavoin:
Normaali tulostus
: musta tulostuskasetti ja kolmivärikasetti soveltuvat
päivittäisiin yleistulosteisiin.
Laadukkaat värivalokuvat
: Jos haluat entistä kirkkaammat värit tulostaessasi
värillisiä valokuvia tai muita erikoisasiakirjoja, poista musta tulostuskasetti ja
asenna tulostimeen valokuvatulostuskasetti. Käyttämällä valokuvatulostuskasettia
kolmivärikasetin kanssa saat lähes täysin rakeettomat kuvat.
Tulostuskasettien vaihtaminen
Ostaessasi uusia tulostuskasetteja tarkista kasetin valintanumero.
Tämä numero on merkitty kolmeen paikkaan.
Valintanumerotarra: tarkista numero kasetista, jonka aiot vaihtaa.
1
Valintanumerotarra
Tulostimen käyttöopas: tulostimen hakuoppaassa on tulostuskasettien
valintanumeroiden luettelo.
Tulostuskasetin tilaustietojen valintaikkuna: näytä tulostuskasettien
valintanumeroluettelo avaamalla tulostimen
Työkalut
-toiminto, napsauttamalla
Arvioitu musteen taso
-välilehteä ja valitsemalla
Värikasetin tiedot
-painike.
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
15
Sample
This manual is suitable for devices