HP DeskJet D4100 user manual download (Page 101 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 101 of 102
jakaminen verkossa
29
muut työt
29
valokuvatulostuksen ongelmat
tulostusasetusten
tarkistaminen
75
valokuva on osittain
haalistunut
76, 82
värit ovat virheelliset
75
valokuvatulostus
reunalliset valokuvat
24
reunattomat valokuvat
22
taloudellisuus
29
valokuvatulostuskasetti
26
valokuvatyöt
29
valokuvien jakaminen
sukulaisille ja ystäville
29
valot
etupaneelin USB-portti
10
Jatka-valo
9
Jatka-valo vilkkuu
88
kaikki valot vilkkuvat
88
virran merkkivalo vilkkuu
87
Virta-valo
8
varamustetila
16
vianmääritys
asennusohjelma
pysähtyy
66
asiakirja ei vastaa uusia
tulostusasetuksia
80
asiakirja tulostuu hitaasti
89
etupaneelin USB-portin
ongelmat
77
huono tulostuslaatu
78
ilmoitus
tulostuskasettiongelmast
a
74
Jatka-valo vilkkuu
88
juovat sekä puuttuvat rivit
78
juovia valokuvassa
81
kaikki valot vilkkuvat
88
kirjekuori tulostuu vinosti
80
kuva tulostuu vinosti
82
mustetahrat
82
osa tulosteesta puuttuu, tai
se tulostuu väärään
paikkaan
80
paperi on lopussa
71
paperitukos
70
reunattoman tulostuksen
ohjeet
81
reunattoman tulostuksen
ongelmat
80
teksti ja kuvat kohdistuvat
väärin
79
tuloste on haalistunut
78
tulostimen nimi ei näy
67
tulostimen paperinsyöttö ei
toimi
71
tulostimen toiminta on
pysähtynyt
72
tulostin
66
tulostin ei tulosta
68
tulostin työntää paperit
ulos
71
tulostus useille arkeille
kerralla
72
valokuvassa on
vaakasuoria juovia
75,
81
valokuvatulostuksen
ongelmat
74
virheellisesti tulostunut
asiakirja
79
virran merkkivalo vilkkuu
87
väärä tulostuskasetti
73
ylimääräinen reuna
valokuvassa
83
vihkon tulostaminen
41
virheilmoitukset
muut virheet
86
tulostuskasetin virheet
85
virhesanomat
paperi on lopussa
71
värisävy
27
väärä tulostuskasetti
73
Y
ympäristö
Ympäristönsuojeluohjelma
93
Hakemisto
HP Photosmart -ohjelmiston ohje
99
Sample
This manual is suitable for devices