HP DeskJet D4100 user manual download (Page 100 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 100 of 102
lataaminen ohjelmistoa
varten
56
R
Real Life -tekniikat
26
regulatory notices
FCC statement
95
notice to users in Japan
(VCCI)
96
notice to users in Korea
96
reunaton tulostus
81
S
sidottu kaksipuolinen tulostus
52
silitettävien siirtokuvien
tulostaminen
44
sivujärjestys, määrittäminen
50
soittaminen
90
soittaminen HP-tukeen
90
suurin mahdollinen dpi
49
syöttölokero
12
sähköpostin tulostaminen
30
T
tarrojen tulostaminen
37
tavallinen tulostaminen
47
testisivu, tulostaminen
61
tuen ajanjakson jälkeen
91
tulostaminen
4 800 x 1 200 dpi:n
optimoitu tarkkuus
49
arkistokortit ja
pienikokoinen
materiaali
36
asiakirjat
31
asiakirjojen koon
muuttaminen
51
CD-/DVD-painatukset
38
digitaalikamerasta
19
digitaaliset valokuvat
26
esitteet
39
Exif Print
28
Hagaki-kortit
35
harmaasävyin
50
julisteet
43
julkaisujen tulostus
48
kaksipuolinen tulostus
52
kalvot
39
kirjeet
32
kirjekuoret
33
korkea laatu
49
mukautettu paperikoko
50
muut asiakirjat
30
muut valokuvatyöt
29
nopea, taloudellinen
47
ohjelma
54
onnittelukortit
40
paperityypin valitseminen
48
Photosmart Express
-painike
18
Photosmart Express-
painike
18
postikortit
34
reunalliset valokuvat
24
reunattomat valokuvat
22
sidottu kaksipuolinen
tulostus
52
silitettävät siirtokuvat
44
sivujärjestyksen
määrittäminen
50
suurin mahdollinen dpi
49
sähköpostit
30
tarrat
37
tavallinen tulostaminen
47
tulostuksen esikatselu
51
tulostusasetukset
55
tulostuslaatu
48
tulostusnopeus
48
tulostustarkkuus
49
useita sivuja yhdelle
arkille
51
valokuvat
22
vihjeet
46
vihkot
41
yhdellä tulostuskasetilla
16
tulostelokero
13
tulostimen huolto
58
tulostimen nimi ei näy
67
tulostimen ominaisuudet
7, 55
tulostimen tekniset tiedot
93
tulostimen toiminta on
pysähtynyt
72
tulostimen Työkalut-toiminto
65
tulostimen valot vilkkuvat
86
tulostimen vianmääritys
66
tulostin ei syötä paperia
71
tulostin ei tulosta
68
tulostinohjelmisto
päivitysten lataaminen
56
tulostin tulostaa useille arkeille
kerralla
72
tulostin työntää paperin ulos
71
tulostuksen esikatselu
51
tulostuksen oletusasetukset
54
Tulostuksen pikavalinnat
-välilehti
46
tulostusasetukset
muuttaminen
55
oletusasetukset
54
värien lisäasetukset
27
tulostusjono, poistaminen
69
tulostusjonon poistaminen
69
tulostuskasetit
asentaminen
58
ei asennettu oikein
74
huoltaminen
63
ilmoitus ongelmasta
74
kohdistaminen
60
manuaalinen
puhdistaminen
62
puhdistaminen
automaattisesti
61
tilaustiedot
62
tulostimessa käytettävät
14
valintanumerot
58
valokuvatulostuskasetti
26
viallinen
74
tulostuskasettien
asentaminen
58
tulostuskasettien
kohdistaminen
60
tulostuslaadun kalibroiminen
61
tulostuslaatu
kalibroiminen
61
tyhjien sivujen
tulostuminen
79
tulostusnopeus
48
tulostustarkkuus
49
tulostusvihjeet
46
Tuntematon laite -ilmoitus
67
Työkalut
65
U
USB
kaapeli
92
liittäminen tulostimeen
17
V
valokuvapaperi, säilyttäminen
ja käsittely
28
valokuvat
digitaalinen
26
eivät tulostu oikein
75
jakaminen
29
98
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices