HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 102)

Languages: Finnish
Pages:102
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 102
1
USB
-portti
Painikkeet ja valot
Tulostimen painikkeiden avulla voit kytkeä ja katkaista laitteen virran, peruuttaa
tulostustyön, aloittaa työn uudelleen ja käynnistää HP Photosmart Express
-ohjelmiston. Merkkivalot ilmoittavat tulostimen tilan.
1
Virtapainike ja virran merkkivalo
2
Tulostuksen peruutuspainike
3
Jatka-painike ja -merkkivalo
4
Photosmart Express -painike
5
Etupaneelin USB-portin merkkivalot
Virtapainike ja virran merkkivalo
Voit kytkeä tai katkaista tulostimen virran painamalla virtapainiketta. Tulostimen
käynnistyminen kestää muutaman sekunnin virtapainikkeen painamisen jälkeen.
Luku 3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices