HP DeskJet D4100 user manual download (Page 99 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 99 of 106
B
Materia
ł
y eksploatacyjne
Zawiera informacje o zamawianiu materia
ł
ów eksploatacyjnych dla urz
ą
dzenia HP Deskjet.
Papier
Aby zamówi
ć
no
ś
niki takie jak papier HP Premium, folie do drukarek atramentowych HP Premium
lub karty okoliczno
ś
ciowe HP, odwied
ź
witryn
ę
internetow
ą
www.hp.com
.
Wybierz kraj/region, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
Kupuj
lub
Sklep internetowy
.
Kable USB
Kabel 2-metrowy C6518A HP USB A–B
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
97
Sample
This manual is suitable for devices