HP DeskJet D4100 user manual download (Page 93 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 93 of 106
Kontrolka zasilania miga
Kontrolka wznawiania miga
Migaj
ą
obie kontrolki
Kontrolki przedniego portu USB migaj
ą
Co oznacza migaj
ą
ca kontrolka
Kontrolki wskazuj
ą
stan drukarki.
1
Kontrolka zasilania
2
Kontrolka wznawiania
Kontrolka zasilania miga
1
Kontrolka zasilania
Je
ś
li kontrolka zasilania miga, drukarka przygotowuje si
ę
do pracy. Kontrolka przestaje
miga
ć
po odebraniu przez drukark
ę
wszystkich danych.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
91
Sample
This manual is suitable for devices