HP DeskJet D4100 user manual download (Page 57 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 106
Aby wydrukowa
ć
dokument dwustronny dokument z opraw
ą
notatnikow
ą
1.
Otwórz okno
Okno dialogowe W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki
.
2.
Kliknij kart
ę
Funkcje
.
3.
Na li
ś
cie rozwijanej
Drukowanie dwustronne
kliknij opcj
ę
R
ę
czne
.
4.
Zaznacz nast
ę
puj
ą
ce pola wyboru:
Odwracaj strony gór
ą
Zachowaj uk
ł
ad
5.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Najpierw zostan
ą
wydrukowane strony nieparzyste.
6.
Po wydrukowaniu stron nieparzystych za
ł
aduj ponownie arkusze papieru stron
ą
zadrukowan
ą
skierowan
ą
do góry, zgodnie z poziom
ą
lub pionow
ą
orientacj
ą
dokumentu.
Pionowa
Pozioma
7.
Kliknij przycisk
Kontynuuj
, aby wydrukowa
ć
strony parzyste.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
55
Sample
This manual is suitable for devices