HP DeskJet D4100 user manual download (Page 5 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 106
Dokument drukuje si
ę
powoli
...............................................................................
93
Je
ś
li nadal wyst
ę
puj
ą
problemy
............................................................................
93
A
Pomoc techniczna HP
........................................................................................
95
Sposób uzyskiwania pomocy
...............................................................................
95
Telefoniczna obs
ł
uga klientów HP
.......................................................................
95
B
Materia
ł
y eksploatacyjne
...................................................................................
97
C
Informacje techniczne
........................................................................................
98
Dane techniczne drukarki
.....................................................................................
98
Program ochrony
ś
rodowiska
...............................................................................
98
Regulatory notices
..............................................................................................
100
Indeks
........................................................................................................................
102
Spis tre
ś
ci
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
3
Sample
This manual is suitable for devices