HP DeskJet D4100 user manual download (Page 33 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 106
W ramach domy
ś
lnej, typowej instalacji oprogramowania drukarki instalowane jest te
ż
oprogramowanie HP Photosmart. Oprogramowanie HP Photosmart umo
ż
liwia:
Twórcze edytowanie, porz
ą
dkowanie i udost
ę
pnianie obrazów cyfrowych
drukowanie zdj
ęć
i obrazów cyfrowych,
pobieranie obrazów z aparatu lub karty pami
ę
ci,
przegl
ą
danie obrazów w trybie pokazu slajdów,
edytowanie obrazów,
tworzenie ulotek i stron albumów fotograficznych,
udost
ę
pnianie zdj
ęć
przyjacio
ł
om i rodzinie.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
31
Sample
This manual is suitable for devices