HP DeskJet D4100 user manual download (Page 3 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 106
Spis tre
ś
ci
1
Witamy
...................................................................................................................
4
2
Funkcje specjalne
.................................................................................................
6
3
Pierwsze kroki
.......................................................................................................
7
Drukarka — najwa
ż
niejsze informacje
...................................................................
8
Przyciski i kontrolki
.................................................................................................
9
Zasobniki papieru
.................................................................................................
12
Kasety drukuj
ą
ce
..................................................................................................
15
Tryb rezerwowy
....................................................................................................
16
4
Pod
łą
czanie drukarki
..........................................................................................
18
USB
......................................................................................................................
18
5
Drukowanie przy u
ż
yciu przycisku Photosmart Express
...............................
19
Przycisk Photosmart Express — informacje
.........................................................
19
Oprogramowanie HP Photosmart Express — informacje
....................................
19
6
Drukowanie zdj
ęć
za po
ś
rednictwem przedniego portu USB
........................
20
Przedni port USB — informacje
............................................................................
20
Drukowanie zdj
ęć
za po
ś
rednictwem przedniego portu USB
...............................
21
Kontrolki przedniego portu USB — informacje
.....................................................
22
7
Drukowanie zdj
ęć
...............................................................................................
23
Drukowanie zdj
ęć
bez obramowania
....................................................................
23
Drukowanie zdj
ęć
z obramowaniem
.....................................................................
25
Poprawa jako
ś
ci zdj
ęć
z wykorzystaniem technologii HP Real Life
.....................
27
Fotograficzna kaseta drukuj
ą
ca
...........................................................................
28
Zaawansowane ustawienia kolorów
.....................................................................
28
Exif Print
...............................................................................................................
29
Przechowywanie i u
ż
ywanie papieru fotograficznego
..........................................
29
Oszcz
ę
dne drukowanie zdj
ęć
...............................................................................
30
Udost
ę
pnianie zdj
ęć
znajomym i rodzinie
............................................................
30
Inne projekty fotograficzne
...................................................................................
30
8
Drukowanie innych dokumentów
.....................................................................
32
Drukowanie wiadomo
ś
ci e-mail
............................................................................
32
Drukowanie dokumentów
.....................................................................................
33
Drukowanie listów
.................................................................................................
34
Drukowanie na kopertach
.....................................................................................
35
Drukowanie na kartach pocztowych
.....................................................................
36
Drukowanie na kartach Hagaki
............................................................................
37
Drukowanie na kartach katalogowych i innych no
ś
nikach o ma
ł
ych formatach
...............................................................................................................................
38
Drukowanie etykiet
...............................................................................................
39
Drukowanie etykiet na dyski CD/DVD
..................................................................
40
Drukowanie na foliach
..........................................................................................
41
Drukowanie ulotek
................................................................................................
42
Drukowanie na kartach okoliczno
ś
ciowych
..........................................................
43
Drukowanie broszur
..............................................................................................
43
Drukowanie plakatów
...........................................................................................
45
Drukowanie naprasowanek
..................................................................................
46
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
1
Sample
This manual is suitable for devices