HP DeskJet D4100 user manual download (Page 104 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 106
Indeks
A
aktualizacja
pobieranie
oprogramowania
59
aktualizacje
oprogramowanie
HP Photosmart
59
atrament, usuwanie ze skóry i
odzie
ż
y
65
C
Co to jest?, pomoc
58
czyszczenie
kasety drukuj
ą
ce,
automatycznie
63
kasety drukuj
ą
ce, r
ę
cznie
65
obudowa drukarki
65
czyszczenie kolejki wydruku
72
D
dane techniczne drukarki
98
dokument drukuje si
ę
powoli
drukowane s
ą
z
ł
o
ż
one
dokumenty
93
oprogramowanie drukarki
jest nieaktualne
93
otwartych jest wiele
aplikacji
93
tryb rezerwowy
93
wymagania systemowe
93
dokument jest drukowany
bardzo wolno
Wybrano tryb Maksymalna
rozdzielczo
ść
93
dokument jest drukowany
nieprawid
ł
owo
dokument jest drukowany z
przesuni
ę
ciem lub pod
k
ą
tem
84
domy
ś
lne ustawienia
drukowania
56
drukarka domy
ś
lna
56
drukarka jest zablokowana
76
drukarka nie drukuje
71
drukarka nie pobiera papieru
74
drukarka zwraca papier
74
drukowanie
4800 x 1200 dpi,
optymalizowana
51
broszury
43
dokumenty
33
drukowanie dwustronne
54
drukowanie dwustronne z
opraw
ą
54
drukowanie prezentacji
50
drukowanie w jako
ś
ci
zwyk
ł
ej
49
etykiety
39
etykiety na dyski CD/DVD
40
Exif Print
29
folie
41
inne dokumenty
32
inne projekty
fotograficzne
30
jako
ść
druku
50
karty Hagaki
37
karty katalogowe i no
ś
niki o
ma
ł
ym formacie
38
karty okoliczno
ś
ciowe
43
karty pocztowe
36
koperty
35
listy
34
maksymalna
rozdzielczo
ść
51
naprasowanki
46
niestandardowy rozmiar
papieru
52
odcienie szaro
ś
ci
52
oprogramowanie
56
Photosmart Express,
przycisk
19
plakaty
45
podgl
ą
d wydruku
53
rozdzielczo
ść
druku
51
szybko
ść
druku
50
tryb szybki/ekonomiczny
49
ulotki
42
ustawianie kolejno
ś
ci
stron
52
ustawienia drukowania
57
wiadomo
ś
ci e-mail
32
wiele stron na jednym
arkuszu papieru
53
wskazówki
48
wybieranie rodzaju
papieru
50
wysoka jako
ść
51
z aparatu cyfrowego
20
za pomoc
ą
jednej kasety
drukuj
ą
cej
16
zdj
ę
cia
23
zdj
ę
cia bez obramowania
23
zdj
ę
cia cyfrowe
27
zdj
ę
cia z obramowaniem
25
zmiana rozmiaru
dokumentów
53
drukowanie bez
obramowania
85
drukowanie broszur
43
drukowanie dokumentów
33
drukowanie dwustronne
54
drukowanie dwustronne z
opraw
ą
54
drukowanie etykiet
39
drukowanie etykiet na dyski CD/
DVD
40
drukowanie innych
dokumentów
32
drukowanie kart
okoliczno
ś
ciowych
43
drukowanie listów
34
drukowanie na foliach
41
drukowanie na kartach
Hagaki
37
drukowanie na kartach
katalogowych
38
drukowanie na kartach
okoliczno
ś
ciowych
43
drukowanie na kartach
pocztowych
36
drukowanie na kopertach
35
drukowanie naprasowanek
46
drukowanie plakatów
45
drukowanie prezentacji
50
102
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices