HP DeskJet D4100 user manual download (Page 10 of 106)

Languages: Polish
Pages:106
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 106
Drukarka — najwa
ż
niejsze informacje
Kliknij poni
ż
sze linki, aby uzyska
ć
informacje na temat elementów drukarki.
1
Przyciski i kontrolki
2
Przedni port USB
3
Zasobniki papieru
1
Kasety drukuj
ą
ce
2
Tryb rezerwowy
1
Port
USB
Rozdzia
ł
3
8
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices