HP DeskJet D4100 user manual download (Page 5 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 104
Dokument drukuje si
ę
powoli
...............................................................................
91
Je
ś
li nadal wyst
ę
puj
ą
problemy
............................................................................
92
A
Pomoc techniczna HP
........................................................................................
93
Sposób uzyskiwania pomocy
...............................................................................
93
Telefoniczna obs
ł
uga klientów HP
.......................................................................
93
B
Materia
ł
y eksploatacyjne
...................................................................................
95
C
Informacje techniczne
........................................................................................
96
Dane techniczne drukarki
.....................................................................................
96
Program ochrony
ś
rodowiska
...............................................................................
96
Regulatory notices
................................................................................................
98
Indeks
........................................................................................................................
100
Spis tre
ś
ci
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
3
Sample
This manual is suitable for devices