HP DeskJet D4100 user manual download (Page 49 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 104
3.
Kliknij kart
ę
Podstawy
, a nast
ę
pnie ustaw orientacj
ę
na
Odbicie lustrzane
.
Uwaga
Niektóre programy do drukowania naprasowanek nie wymagaj
ą
ustawienia odbicia lustrzanego.
4.
Wybierz inne
żą
dane ustawienia drukowania, a nast
ę
pnie kliknij przycisk
OK
.
Opcja
Opcja pomocy Co to jest?
pozwala uzyska
ć
informacje na temat funkcji
dost
ę
pnych w oknie W
ł
a
ś
ciwo
ś
ci drukarki.
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
47
Sample
This manual is suitable for devices