HP DeskJet D4100 user manual download (Page 15 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 104
Zasobnik wej
ś
ciowy
W zasobniku wej
ś
ciowym umieszcza si
ę
papier lub inne no
ś
niki.
1
Zasobnik wej
ś
ciowy
Prowadnica papieru
Przesuni
ę
cie prowadnicy papieru w lewo lub w prawo umo
ż
liwia drukowanie na
no
ś
nikach o ró
ż
nych rozmiarach.
Zasobnik wyj
ś
ciowy
Wydrukowane strony s
ą
uk
ł
adane w zasobniku wyj
ś
ciowym.
1
Zasobnik wyj
ś
ciowy
Pomoc oprogramowania HP Photosmart
13
Sample
This manual is suitable for devices