HP DeskJet D4100 user manual download (Page 102 of 104)

Languages: Polish
Pages:104
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 102 of 104
Indeks
A
aktualizacja
pobieranie
oprogramowania
57
aktualizacje
oprogramowanie
HP Photosmart
58
atrament, usuwanie ze skóry i
odzie
ż
y
64
C
Co to jest?, pomoc
57
czyszczenie
kasety drukuj
ą
ce,
automatycznie
62
kasety drukuj
ą
ce, r
ę
cznie
64
obudowa drukarki
64
czyszczenie kolejki wydruku
71
D
dane techniczne drukarki
96
dokument drukuje si
ę
powoli
drukowane s
ą
z
ł
o
ż
one
dokumenty
91
oprogramowanie drukarki
jest nieaktualne
92
otwartych jest wiele
aplikacji
91
tryb rezerwowy
91
wymagania systemowe
92
dokument jest drukowany
bardzo wolno
Wybrano tryb Maksymalna
rozdzielczo
ść
91
dokument jest drukowany
nieprawid
ł
owo
dokument jest drukowany z
przesuni
ę
ciem lub pod
k
ą
tem
82
domy
ś
lne ustawienia
drukowania
55
drukarka domy
ś
lna
55
drukarka jest zablokowana
74
drukarka nie drukuje
70
drukarka nie pobiera papieru
73
drukarka zwraca papier
73
drukowanie
4800 x 1200 dpi,
optymalizowana
50
broszury
43
dokumenty
33
drukowanie dwustronne
53
drukowanie dwustronne z
opraw
ą
53
drukowanie prezentacji
49
drukowanie w jako
ś
ci
zwyk
ł
ej
49
etykiety
39
etykiety na dyski CD/DVD
40
Exif Print
29
folie
41
inne dokumenty
32
inne projekty
fotograficzne
31
jako
ść
druku
49
karty Hagaki
37
karty katalogowe i no
ś
niki o
ma
ł
ym formacie
38
karty okoliczno
ś
ciowe
42
karty pocztowe
36
koperty
35
listy
34
maksymalna
rozdzielczo
ść
50
naprasowanki
46
niestandardowy rozmiar
papieru
51
odcienie szaro
ś
ci
51
oprogramowanie
55
Photosmart Express,
przycisk
19
plakaty
45
podgl
ą
d wydruku
53
rozdzielczo
ść
druku
50
szybko
ść
druku
49
tryb szybki/ekonomiczny
48
ulotki
41
ustawianie kolejno
ś
ci
stron
51
ustawienia drukowania
56
wiadomo
ś
ci e-mail
32
wiele stron na jednym
arkuszu papieru
52
wskazówki
48
wybieranie rodzaju
papieru
49
wysoka jako
ść
50
z aparatu cyfrowego
20
za pomoc
ą
jednej kasety
drukuj
ą
cej
16
zdj
ę
cia
23
zdj
ę
cia bez obramowania
23
zdj
ę
cia cyfrowe
27
zdj
ę
cia z obramowaniem
25
zmiana rozmiaru
dokumentów
52
drukowanie bez
obramowania
83
drukowanie broszur
43
drukowanie dokumentów
33
drukowanie dwustronne
53
drukowanie dwustronne z
opraw
ą
53
drukowanie etykiet
39
drukowanie etykiet na dyski CD/
DVD
40
drukowanie innych
dokumentów
32
drukowanie kart
okoliczno
ś
ciowych
42
drukowanie listów
34
drukowanie na foliach
41
drukowanie na kartach
Hagaki
37
drukowanie na kartach
katalogowych
38
drukowanie na kartach
okoliczno
ś
ciowych
42
drukowanie na kartach
pocztowych
36
drukowanie na kopertach
35
drukowanie naprasowanek
46
drukowanie plakatów
45
drukowanie prezentacji
49
100
HP Deskjet D4100 series
Sample
This manual is suitable for devices