HP Deskjet D1500 user manual download (Page 96 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 96 of 117
U kunt er daarom van op aan dat u met deze printcartridges keer op keer fantastische
resultaten krijgt.
Opmerking
HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van materiaal dat niet van
HP is, niet garanderen. Onderhoud of herstellingen aan de printer die nodig zijn
door het gebruik van dergelijk materiaal, worden niet gedekt door de garantie.
Als u meent dat u originele HP-printcartridges hebt aangeschaft, gaat u naar:
www.hp.com/go/anticounterfeit
Oorzaak:
Er werd inkt gebruikt die niet van HP is.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 2: controleer de afdrukinstellingen
Oplossing:
Controleer de afdrukinstellingen.
Controleer de instelling Papiersoort zodat deze overeenkomt met de papiersoort
in de invoerlade.
Controleer de kwaliteitsinstelling. Gebruik een hogere afdrukkwaliteit om meer
inkt te gebruiken bij het afdrukken.
Zie voor meer informatie:
Selecteer een papiersoort
De afdruksnelheid of afdrukkwaliteit wijzigen
Maximum dpi
Oorzaak:
De papiersoort of de instellingen voor de afdrukkwaliteit waren onjuist.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 3: controleer de papiersoort
Oplossing:
HP raadt u aan HP Premium Papier te gebruiken of om het even welke
andere papiersoort die geschikt is voor het apparaat.
Zorg er altijd voor dat het papier waarop u afdrukt plat ligt. Gebruik HP Premium Plus
Fotopapier voor afdrukken met het beste resultaat.
Zie voor meer informatie:
Opslag en verwerking van fotopapier
Oorzaak:
Er werd verkeerd papier in de invoerlade geplaatst.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 4: reinig de printcartridges
Oplossing:
Druk een zelftestrapport af om na te gaan of er een probleem is met
de printcartridges. Als het rapport een probleem aangeeft, reinigt u de printcartridges.
Als dit het probleem niet oplost, moet u de printcartridges wellicht vervangen.
De afdrukkwaliteit is slecht
93
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices