HP Deskjet D1500 user manual download (Page 88 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 88 of 117
Foto's worden niet juist afgedrukt
De papierlade controleren
De printereigenschappen controleren
De papierlade controleren
1.
Controleer of het fotopapier met de afdrukzijde naar beneden in de papierlade is
geplaatst.
2.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Druk de geleider niet te stevig aan. Het papier kan anders gaan buigen of krullen.
Zie voor meer informatie:
Documenten afdrukken
Foto's afdrukken
De printereigenschappen controleren
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
en controleer of de volgende opties
correct zijn ingesteld:
Tabblad
Instelling
Functies
Formaat
: een geschikt papierformaat
Papiersoort
: een geschikte soort fotopapier
Afdrukkwaliteit
:
Beste
of
Maximum dpi
Opmerking
Zie
Maximum dpi
voor meer informatie over het
inschakelen van de modus Maximum dpi.
Problemen met het afdrukken van documenten zonder
rand
Richtlijnen voor het afdrukken zonder rand
Afbeelding wordt onder een hoek afgedrukt
Er verschijnen strepen in een licht gebied van een foto
Vervaging treedt op aan de randen van een foto
Foto heeft een ongewenste rand
Richtlijnen voor het afdrukken zonder rand
Volg de volgende richtlijnen op voor het afdrukken van foto's of brochures zonder randen:
Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in de vervolgkeuzelijst
Papierformaat
op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
overeenkomt met het formaat papier dat
zich in de papierlade bevindt.
Selecteer het juiste papierformaat in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
Foto's worden niet juist afgedrukt
85
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices