HP Deskjet D1500 user manual download (Page 87 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 87 of 117
3.
Dompel een pluisvrije doek in zuiver of gedistilleerd water en wring al het
overtollige water eruit.
4.
Reinig de rubber rollers om stof en vuil te verwijderen.
5.
Plaats de achterklep terug. Duw de klep voorzichtig naar voren totdat deze op
zijn plaats klikt.
6.
Koppel het netsnoer weer aan en schakel het toestel in.
7.
Probeer nogmaals af te drukken.
Oorzaak:
De rollen waren vuil en moesten worden gereinigd.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 6: neem contact opnemen met HP voor onderhoud
Oplossing:
Als u alle stappen van de vorige oplossingen hebt uitgevoerd, neemt
u contact op met HP-ondersteuning voor onderhoud.
Bezoek:
www.hp.com/support
.
Kies uw land/regio wanneer dit wordt gevraagd en klik vervolgens op
Contact
opnemen met HP
voor informatie over het aanvragen van technische ondersteuning.
Oorzaak:
Uw apparaat heeft een onderhoud nodig.
Printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Controleer het volgende als de printer meerdere vellen in een keer afdrukt:
Papiergewicht
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
Papiergewicht
Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager
gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan de
geadviseerde specificaties. Zie
Papiergewicht
voor meer informatie.
Papier is mogelijk op onjuiste wijze geladen
De printer kan op meerdere vellen tegelijk afdrukken als het papier te ver in de printer is
geplaatst of als de papiergeleider niet goed tegen het papier aan zit. Plaats het papier
opnieuw in de papierlade en druk tegen het papier tot u weerstand voelt. Schuif
vervolgens de papiergeleider stevig tegen de stapel papier aan.
Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende
papiersoorten bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier
bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat
geschikt is voor het document dat u afdrukt.
Hoofdstuk 11
84
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices