HP Deskjet D1500 user manual download (Page 86 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 86 of 117
4.
Klik op
OK
.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Oorzaak:
Er was een probleem met het papier dat in de papierlade was geplaatst,
of de afdrukinstellingen kwamen niet overeen.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 4: gebruik de HP Paper Feed Cleaning Kit
Oplossing:
Voor bepaalde Deskjet-producten is een speciale kit nodig, de HP
Paper Feed Cleaning Kit, om de papierinvoerrollen te reinigen en dit probleem op te
lossen. Om na te gaan of dit invloed heeft op uw product, gaat u naar:
www.hp.com/
support
.
Zoek naar "HP Paper Feed Cleaning Kit" voor meer informatie over deze kit en om
te controleren of u de kit voor uw product nodig hebt.
Oorzaak:
De papierinvoerrollen waren vuil en moesten worden gereinigd met de
HP Paper Feed Cleaning Kit.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 5: reinig de rollen
Oplossing:
Reinig de rollen.
Houd het volgende gereed:
Een pluisvrije doek of ander zacht materiaal dat niet rafelt of geen vezels
achterlaat.
Gedistilleerd water, gefilterd water of flessenwater.
De rollen reinigen
1.
Schakel het toestel uit en koppel het netsnoer los.
2.
Verwijder de achterklep om aan de rollers te kunnen.
Papierproblemen
83
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices