HP Deskjet D1500 user manual download (Page 85 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 85 of 117
Het papierformaat instellen
1.
Zorg ervoor dat er papier in de invoerlade is geplaatst.
2.
Klik op
Afdrukken
in het menu
Bestand
van uw softwaretoepassing.
3.
Controleer of u de juiste printer hebt geselecteerd.
4.
Klik op de knop waarmee u het dialoogvenster
Printereigenschappen
opent.
Afhankelijk van uw softwaretoepassing heeft deze knop de naam
Eigenschappen
,
Opties
,
Printerinstellingen
,
Printer
of
Voorkeuren
.
5.
Klik op het tabblad
Functies
.
6.
Klik in het gedeelte
Opties formaat wijzigen
op het juiste papierformaat in de
lijst
Formaat
.
In de volgende tabel worden de voorgestelde instellingen voor het papierformaat
weergegeven voor de verschillende papiersoorten die u in de invoerlade kunt
plaatsen. Bekijk de uitgebreide reeks opties in de lijst
Formaat
goed om te
bepalen of er al een papierformaat is gedefinieerd voor de papiersoort die u
gebruikt.
Papiersoort
Aanbevolen papierinstellingen
Kopieerpapier,
multifunctioneel papier of
gewoon papier
Letter of A4
Enveloppen
Een geschikt formaat enveloppen uit de lijst
Wenskaartpapier
Letter of A4
Indexkaarten
Een geschikt formaat kaarten uit de lijst (als de vermelde
formaten ongeschikt zijn, kunt u een aangepast
papierformaat opgeven)
Inkjet-papier
Letter of A4
Opstrijkpatronen T-shirts
Letter of A
Etiketten
Letter of A4
Briefpapier
Letter of A4
Panoramafotopapier
Een geschikt panoramaformaat uit de lijst (als de vermelde
formaten ongeschikt zijn, kunt u een aangepast
papierformaat opgeven)
Fotopapier
10 x 15 cm (met tab), 4 x 6 inch (met tab), Letter, A4 of een
geschikt formaat uit de lijst
Transparanten
Letter of A4
Papier van een speciaal
formaat
Aangepast papierformaat
Een bepaalde papiersoort selecteren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Klik op
Meer
in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
en selecteer de papiersoort die
u wilt gebruiken.
Hoofdstuk 11
82
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices