HP Deskjet D1500 user manual download (Page 82 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 82 of 117
4.
Verwijder de achterklep. Druk de hendel naar rechts en trek vervolgens de klep weg.
5.
Los de papierstoring op via de achterzijde van de printer en plaats de achterklep goed
terug.
6.
Als de papierstoring niet via de achterkant van de printer kan worden verholpen, trekt
u de printerkap omhoog, verwijdert u het papier via de voorkant van de printer en sluit
u de kap weer.
Let op
Zorg dat u bij het verwijderen van papier voorzichtig te werk gaat. De
printer kan beschadigd raken wanneer u papier via de voorkant verwijdert.
7.
Laad opnieuw papier in de papierlade.
8.
Zet de printer aan.
9.
Druk het document opnieuw af.
Opmerking
Wanneer de papierstoringen regelmatig voorkomen, probeert u een
zwaardere papiersoort. Zie
Printerspecificaties
voor papiergewichtspecificaties.
Papierproblemen
79
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices