HP Deskjet D1500 user manual download (Page 81 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 81 of 117
Oplossing 4: controleer de voedingsbron
Oplossing:
Controleer of de printer goed is aangesloten op een geschikte
voedingsbron.
De voedingsbron controleren
1.
Controleer of de computer en de printer een stekker met twee pennen hebben.
2.
Verwijder de kabel uit stekkerblokken of piekbeveiligers en sluit deze rechtstreeks
aan op een geaard wandstopcontact.
3.
Probeer opnieuw af te drukken om te controleren of het probleem hiermee is
opgelost.
Opmerking
Als de printer afdrukt terwijl hij rechtstreeks op het
wandstopcontact, het stekkerblok of de piekbeveiliger is aangesloten, is het
mogelijk dat er onvoldoende spanning is om het apparaat te bereiken.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 5: verwijder de printcartridges en plaats ze terug
Oplossing:
Foute plaatsing of installatie van de printcartridges kan ervoor zorgen
dat de printwagen vastloopt. Verwijder de printcartridges en plaats ze terug. Zie
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Papierproblemen
Papierstoring
Printer voert geen papier in
Papier is op
Printer drukt meerdere vellen tegelijk af
Papierstoring
Een papierstoring verhelpen
1.
Verwijder het papier uit de papierlade.
2.
Als u labels afdrukt, controleert u of er geen label is losgeraakt van het labelvel terwijl
het vel door de printer werd gevoerd.
3.
Zet de printer uit.
Hoofdstuk 11
78
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices