HP Deskjet D1500 user manual download (Page 80 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 80 of 117
Oplossing 3: verplaats de printerwagen
Oplossing:
Als de printerwagen nog steeds vastzit, probeert u hem te bewegen
zoals beschreven in de volgende procedure.
De printerwagen verplaatsen
1.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer uit te schakelen en trek het netsnoer van
de printer uit.
2.
Open de printerkap en probeer de printwagen manueel van de ene kant naar de
andere te verplaatsen.
1
De printwagen in de toegangsklep
Als de printwagen niet beweegt, moet uw printer worden onderhouden. Ga door
naar de volgende stap als de printwagen niet beweegt.
3.
Controleer of de printcartridges in de printwagen zijn vastgezet en of ze niet zijn
losgekomen. Controleer ook of er geen belemmeringen onder of rond de wagen
zitten die verhinderen dat deze beweegt.
4.
Controleer of de printerwagen vrij kan bewegen over de gehele breedte van de
printer door de wagen zachtjes naar links en vervolgens naar rechts te duwen.
Verwijder eventueel aanwezige belemmeringen.
5.
Sluit de toegangsklep van de printcartridges en sluit het netsnoer opnieuw aan.
6.
Druk op de
Aan/uit-knop
om de printer in te schakelen.
7.
Probeer opnieuw af te drukken om te controleren of het probleem hiermee is
opgelost.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Problemen met printcartridges
77
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices