HP Deskjet D1500 user manual download (Page 79 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 79 of 117
Probeer het volgende:
Oplossing 1: schakel het apparaat uit of in
Oplossing 2: verwijder eventueel vastgelopen papier
Oplossing 3: verplaats de printerwagen
Oplossing 4: controleer de voedingsbron
Oplossing 5: verwijder de printcartridges en plaats ze terug
Oplossing 1: schakel het apparaat uit of in
Oplossing:
Schakel het apparaat uit en weer in.
Let op
Controleer eerst of er losse of kapotte onderdelen in de printer zitten. Als
dat het geval is, gaat u naar
www.hp.com/support
.
De printer uitschakelen
1.
Schakel de printer uit door de knop
Aan/uit
in te drukken en terug los te laten.
Ga door naar de volgende oplossing als u hem niet krijgt uitgeschakeld.
2.
Als de printer is uitgeschakeld, drukt u op de
Aan/uit
-knop om hem weer in te
schakelen.
Opmerking
De opwarmperiode van de printer kan twee minuten duren. De
lampjes knipperen en de wagen verplaatst zich. Wacht totdat deze
opwarmperiode is voltooid alvorens naar de volgende stap te gaan.
3.
Als het Aan/uit-lampje brandt en niet knippert, drukt u een zelftestpagina af. Zie
Druk een testpagina af
voor meer informatie.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 2: verwijder eventueel vastgelopen papier
Oplossing:
Verwijder eventueel vastgelopen papier uit de printer. Zie
Papierstoring
voor meer informatie.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Hoofdstuk 11
76
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices