HP Deskjet D1500 user manual download (Page 75 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 75 of 117
Oplossing 9: controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt
Oplossing:
Controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt.
De softwareapplicatie controleren
1.
Sluit de softwareapplicatie en open ze weer.
2.
Probeer opnieuw af te drukken vanaf de softwareapplicatie.
Opmerking
Mogelijk wordt afdrukken vanuit een DOS-applicatie niet door
de printer ondersteund. Ga na of de software een op Windows gebaseerd
programma of een op DOS gebaseerd programma is. Dat kunt u doen door
de systeemvereisten van het programma te controleren.
3.
Probeer af te drukken vanuit Kladblok om te zien of het probleem bij de
softwareapplicatie of bij de driver zit.
Afdrukken vanuit Kladblok
a
.
Klik op de taakbalk van Windows op
Start
en klik vervolgens op
Programma's
of
Alle programma's
.
b
.
Klik op
Bureau-accessoires
en vervolgens op
Kladblok
.
c
.
Typ een paar tekens tekst in Kladblok.
d
.
Klik op
Bestand
en vervolgens op
Afdrukken
.
4.
Als u wel vanuit Kladblok maar niet vanuit de softwareapplicatie kunt afdrukken,
neem dan contact op met de fabrikant van de applicatie.
Oorzaak:
De softwareapplicatie heeft gefaald of kon niet correct samenwerken met
de printdriver.
Als de printer nog steeds niet afdrukt
1.
Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:
Papierstoring
Papier is op
De printcartridgewagen beweegt niet
2.
Als de printer nog steeds niet afdrukt, start u de computer opnieuw op.
Documenten worden langzaam afgedrukt
Er zijn meerdere softwareprogramma's geopend
De computer heeft niet voldoende bronnen om de printer op optimale snelheid te kunnen
laten werken.
Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige
softwareprogramma's af.
Complexe documenten, illustraties of foto's worden afgedrukt
Documenten die illustraties of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan
tekstdocumenten.
Hoofdstuk 11
72
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices