HP Deskjet D1500 user manual download (Page 74 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 117
Oplossing 7: verwijder de taken manueel uit de afdrukwachtrij
Oplossing:
Maak de afdrukwachtrij manueel leeg.
De afdrukwachtrij manueel leegmaken
1.
Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:
Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, klik op
Configuratiescherm
en klik op
Printers
.
Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, klik op
Configuratiescherm
en klik op
Printers en faxapparaten
.
Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, wijs
Instellingen
aan en klik op
Printers
.
2.
Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.
3.
Klik in het menu
Printer
op
Alle documenten annuleren
of op
Afdrukdocumenten verwijderen
en klik vervolgens op
Ja
om te bevestigen.
4.
Als er nog steeds documenten in de wachtrij staan, start u de computer opnieuw
op en probeert u daarna opnieuw af te drukken.
5.
Controleer de afdrukwachtrij nogmaals om te zien of ze leeg is en probeer
vervolgens opnieuw af te drukken.
Als de afdrukwachtrij niet leeg is, of als ze leeg is maar de afdruktaken nog steeds
niet worden uitgevoerd, gaat u over naar de volgende oplossing.
Oorzaak:
De wachtrij moest manueel worden leeggemaakt.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 8: start de printspooler opnieuw op
Oplossing:
Start de printspooler opnieuw op.
De printspooler stoppen en opnieuw starten
1.
Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren te
werk:
Windows XP en Vista: klik op de Windows-taakbalk op
Start
en klik
vervolgens op
Configuratiescherm
.
Windows 2000: klik op de Windows-taakbalk op
Start
, ga naar
Instellingen
en klik vervolgens op
Configuratiescherm
.
2.
Dubbelklik op
Beheerinstrumenten
en vervolgens op
Services
.
3.
Scrol naar beneden in de lijst en klik op
Printspooler
en vervolgens op
Stoppen
om de service te stoppen.
4.
Klik op
Start
en vervolgens op
OK
om de service opnieuw te starten.
5.
Start de computer opnieuw op en probeer daarna opnieuw af te drukken.
Oorzaak:
De printspooler moest worden herstart.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
De printer drukt niet af
71
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices