HP Deskjet D1500 user manual download (Page 71 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 117
Oorzaak:
Het product werd niet goed opgesteld.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 3: verwijder de taken uit de afdrukwachtrij
Oplossing:
Start uw computer opnieuw op om de afdrukwachtrij leeg te maken.
De afdrukwachtrij leegmaken
1.
Start uw computer opnieuw op.
2.
Nadat de computer opnieuw is opgestart, controleert u de wachtrij.
a
.
Ga, afhankelijk van het besturingssysteem, op een van de volgende manieren
te werk:
Windows Vista: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, klik op
Configuratiescherm
en klik op
Printers
.
Windows XP: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, klik op
Configuratiescherm
en klik op
Printers en faxapparaten
.
Windows 2000: klik op de taakbalk van Windows op
Start
, wijs
Instellingen
aan en klik op
Printers
.
b
.
Dubbelklik op het pictogram van uw apparaat om de afdrukwachtrij te openen.
Als er geen afdruktaken in behandeling zijn, is het probleem mogelijk
opgelost.
3.
Probeer nogmaals af te drukken.
Oorzaak:
De computer moest opnieuw worden opgestart om de afdrukwachtrij leeg
te maken.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 4: controleer de printerkabelaansluiting
Oplossing:
Koppel de USB-kabel los van de computer en het apparaat, en sluit
hem opnieuw aan.
De USB-kabel loskoppelen en weer aansluiten
1.
Koppel de USB-kabel los van het apparaat.
2.
Koppel de USB-kabel los van de computer.
3.
Laat de USB-kabel gedurende 5-6 seconden liggen.
4.
Sluit de USB-kabel aan op het apparaat en de computer.
Hoofdstuk 11
68
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices