HP Deskjet D1500 user manual download (Page 70 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 117
Staat de printer aan?
De printer bevat de juiste printcartridges voor de printer en deze zijn correct
geïnstalleerd.
Zie
Printcartridges
en
Installatie-instructies
voor meer informatie.
Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de papierlade geladen?
Is de kap van de printer gesloten?
Is de achterklep bevestigd?
Er kan niet worden afgedrukt
Probeer het volgende:
Oplossing 1: controleer of de printer aanstaat
Oplossing 2: druk een testpagina af
Oplossing 3: verwijder de taken uit de afdrukwachtrij
Oplossing 4: controleer de printerkabelaansluiting
Oplossing 5: controleer de printerdriver
Oplossing 6: controleer of de werking van de printer is onderbroken en of de printer
offline is
Oplossing 7: verwijder de taken manueel uit de afdrukwachtrij
Oplossing 8: start de printspooler opnieuw op
Oplossing 9: controleer of de softwareapplicatie het probleem veroorzaakt
Oplossing 1: controleer of de printer aanstaat
Oplossing:
Controleer het Aan/Uit-lampje op de voorzijde van de printer. Als het
lampje niet brandt, is de printer uitgeschakeld. Zorg dat het netsnoer stevig is
aangesloten op de printer en een stopcontact. Druk op de
Aan/uit-knop
om de printer
in te schakelen.
Oorzaak:
Het apparaat stond uit.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u de volgende oplossing.
Oplossing 2: druk een testpagina af
Oplossing:
Druk een testpagina af om te zien of het apparaat kan afdrukken en in
verbinding staat met de computer.
Een testpagina afdrukken
1.
Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
2.
Open de
Werkset
van de printer.
3.
Klik op de knop
Testpagina afdrukken
op het tabblad Apparaatservice.
Het dialoogvenster Testpagina afdrukken verschijnt.
4.
Klik op de knop
Pagina afdrukken
.
Gooi de testpagina weg of gebruik deze voor andere doeleinden.
Als de testpagina mislukt, controleert u of u het apparaat goed hebt opgesteld.
Raadpleeg de Installatiehandleiding die bij het product zat, voor informatie over de
opstelling.
De printer drukt niet af
67
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices