HP Deskjet D1500 user manual download (Page 69 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 117
Als het Aan/uit-lampje
brandt
, is de printer bezig met afdrukken of gereed om af te
drukken.
Als het Aan/uit-lampje
uit
is, is de printer uitgeschakeld.
Zie hieronder als het Aan/uit-lampje
knippert
.
Wat het knipperende lampje betekent
Als een foutbericht verschijnt
Als geen foutbericht verschijnt
Wat het knipperende lampje betekent
Het Aan/uit-lampje kan om verschillende redenen knipperen:
De kap van de printer staat open.
De printer bevat geen papier meer.
Er is een probleem met de printer, bijvoorbeeld een papierstoring of een probleem
met een printcartridge.
Zie
Papierstoring
voor informatie over het verhelpen van een papierstoring.
Als een foutbericht verschijnt
Lees het foutbericht op het scherm waarin het probleem en de oplossing worden
beschreven.
Als geen foutbericht verschijnt
Controleer de status van de printer door de hulpmiddelen van de printer te gebruiken.
Om de hulpmiddelen te gebruiken opent u de
Dialoogvenster Eigenschappen voor
printer
, klikt u op het tabblad
Services
en klikt u vervolgens op de knop
Dit apparaat
heeft onderhoud nodig
.
Gebruik deze hulpmiddelen om de volgende taken uit te voeren:
Een schatting van het inktniveau weergeven.
De printcartridges reinigen.
De printer kalibreren.
Een testpagina afdrukken.
Andere benodigde functies uitvoeren.
De printer drukt niet af
Controleer het volgende
Er kan niet worden afgedrukt
Als de printer nog steeds niet afdrukt
Controleer het volgende
Controleer de volgende omstandigheden als de printer niet afdrukt:
Is de printer aangesloten op een stopcontact?
Zitten de kabels goed vast?
Hoofdstuk 11
66
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices