HP Deskjet D1500 user manual download (Page 68 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 117
5.
Sluit de USB-kabel opnieuw aan op de printer.
6.
Als het bericht “Onbekend apparaat” nog steeds wordt weergegeven, vervangt u
de USB-kabel.
Printernaam verschijnt niet
Oplossing:
Als het lijkt alsof de printersoftware op de juiste manier is geïnstalleerd,
maar de naam van de printer niet verschijnt in de lijst met printers wanneer u op
Afdrukken
klikt in het menu
Bestand
of in de map Printers in het Configuratiescherm,
probeert u de printersoftware opnieuw te installeren.
De printersoftware opnieuw installeren
1.
Sluit alle antivirusprogramma's of andere programma's af die momenteel op de
computer actief zijn.
Opmerking
Volg de instructies van de betreffende fabrikant voor het
afsluiten van een antivirusprogramma.
2.
Verwijder de printersoftware van de computer:
a
.
Plaats de cd met printersoftware in het cd-romstation en volg de aanwijzingen
op het scherm.
Opmerking
Als het installatieprogramma niet automatisch start, klikt u
op de letter van het cd-romstation in Windows Verkenner en dubbelklikt u
op het bestand setup.exe. Dubbelklik bijvoorbeeld op D:\setup.exe.
b
.
Klik op
Alles verwijderen
wanneer dat wordt aangegeven.
3.
Installeer de printersoftware opnieuw:
a
.
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
b
.
Volg de aanwijzigen op het scherm om de installatie te voltooien.
4.
Start het antivirusprogramma opnieuw.
Aan/uit-lampje brandt of knippert
1
Aan/uit-lampje
Aan/uit-lampje brandt of knippert
65
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices