HP Deskjet D1500 user manual download (Page 67 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 117
Oplossing:
Het probleem verhelpen
1.
Zorg dat er geen andere USB-apparaten dan de printer, het toetsenbord en de
muis op de computer zijn aangesloten.
2.
Koppel de USB-kabel los en sluit deze weer aan.
3.
Zorg dat de printer rechtstreeks is aangesloten op een USB-poort op de computer
(en niet via een USB-hub).
4.
Als het installatieprogramma de printer dan nog niet kan vinden, vervangt u de
USB-kabel en gaat u door naar de volgende stap.
5.
Klik op
Annuleren
en start dan de computer opnieuw op.
6.
Schakel de printer uit en koppel de USB-kabel en het netsnoer los.
7.
Sluit alle antivirusprogramma's of andere programma's af die momenteel op de
computer actief zijn.
Opmerking
Volg de instructies van de betreffende fabrikant voor het
afsluiten van een antivirusprogramma.
8.
Installeer de printersoftware opnieuw:
a
.
Plaats de cd-rom met printersoftware in het cd-romstation.
b
.
Volg de aanwijzingen op het scherm. Wanneer het installatieprogramma dit
aangeeft, sluit u de USB-kabel en het netsnoer aan op de printer, en zet u de
printer aan.
Opmerking
Sluit de USB-kabel niet aan voordat u daarom wordt
gevraagd.
c
.
Volg de aanwijzigen op het scherm om de installatie te voltooien.
9.
Start het antivirusprogramma opnieuw.
Bericht "Onbekend apparaat" verschijnt
Oorzaak:
Tijdens het installeren kan het bericht “Onbekend apparaat” worden
weergegeven wanneer u een USB-kabel aansluit tussen de printer en de computer.
Een mogelijke oorzaak hiervoor kan een defecte USB-kabel zijn.
Oplossing:
Opmerking
Dit is geen probleem als u Windows 2000 gebruikt. Als u Windows
2000 gebruikt wanneer dit bericht verschijnt, kunt u doorgaan met de software-
installatie.
Het probleem verhelpen
1.
Koppel de USB-kabel los van de printer.
2.
Koppel het netsnoer los van de printer.
3.
Wacht ongeveer 30 seconden.
4.
Sluit het netsnoer weer aan op de printer.
Hoofdstuk 11
64
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices