HP Deskjet D1500 user manual download (Page 66 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 117
5.
Klik op
OK
in het dialoogvenster Printereigenschappen.
6.
Klik op
Annuleren
in het dialoogvenster Afdrukken.
7.
Druk de envelop af met de functie Enveloppen en labels in Microsoft Word. De
envelop zou zonder fouten moeten worden bedrukt.
Opmerking
Als u klaar bent met het afdrukken van de enveloppen stelt u
het papierformaat opnieuw op de standaard afdrukinstellingen in.
Het papier is op
Als het bericht verschijnt dat het papier op is, volgt u de instructies in
Papier is op
op.
Er is een fout opgetreden bij het schrijven naar de USB-poort
De printer ontvangt mogelijk geen correcte gegevens van een ander USB-apparaat of
een USB-hub. Sluit de printer direct op de USB-poort van de computer aan.
Er kan geen bidirectionele verbinding tot stand worden gebracht of Printer reageert
niet
De printer kan mogelijk niet met de computer communiceren als de USB-kabel te lang
is.
Als u dit foutbericht ontvangt, dient u ervoor te zorgen dat de USB-kabel niet langer is
dan 3 meter.
Opmerking
Gebruik voor de beste afdrukprestaties een USB 2.0-compatibele
kabel.
Installatieproblemen
Als het software-installatieprogramma stopt of vastloopt, raadpleegt u de volgende
onderwerpen voor meer informatie:
Installatieprogramma stopt
Bericht "Onbekend apparaat" verschijnt
Printernaam verschijnt niet
Als u problemen blijft ondervinden, bezoekt u de technische ondersteuning van HP op
www.hp.com/support
.
Installatieprogramma stopt
Oorzaak:
Als het installatieprogramma stopt tijdens het zoeken naar nieuwe
hardware, veroorzaakt een van de volgende zaken een communicatieprobleem:
De USB-kabel is oud of defect.
Er is software, bijvoorbeeld een antivirusprogramma, actief.
Er is een ander apparaat, bijvoorbeeld een scanner, op de computer aangesloten.
Installatieproblemen
63
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices