HP Deskjet D1500 user manual download (Page 62 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 117
Foute printcartridge of printcartridge ontbreekt
De printer kan alleen afdrukken als de juiste printcartridges zijn geïnstalleerd. Als een
foutbericht over printcartridges wordt weergegeven, kunnen een of beide printcartridges
niet in de printer worden gebruikt.
Volg de instructies in
Foutberichten i.v.m. printcartridges oplossen
om het probleem te
verhelpen.
Bericht over problemen met printcartridges
De printer kan niet afdrukken als de printcartridges defect zijn of niet correct zijn
geïnstalleerd.
Als u een bericht ontvangt dat er een probleem is met een printcartridge, volgt u de
instructies in
Foutberichten i.v.m. printcartridges oplossen
om het probleem te verhelpen.
De cartridgewagen zit vast
Als de printer ophoudt tijdens het afdrukken van een document, volgt u de instructies in
De printcartridgewagen beweegt niet
.
De printcartridge bevindt zich in de verkeerde sleuf
Oplossing:
Installeer de driekleurenprintcartridge altijd aan de linkerkant van de
printcartridgewagen.
Installeer de zwarte printcartridge aan de rechterkant van de printcartridgewagen.
Oorzaak:
Als u dit foutbericht hebt ontvangen, bevond de printcartridge zich aan
de verkeerde kant van de printcartridgewagen.
De printcartridges zijn niet van HP
Oplossing:
Volg de instructies op het computerscherm om door te gaan of om de
aangegeven printcartridges te vervangen. Zie
Printcartridges vervangen
voor meer
informatie.
Wij raden u aan originele HP-printcartridges te gebruiken. Originele HP-
printcartridges zijn speciaal ontworpen voor HP-printers en ook getest in HP-printers.
U kunt er daarom van op aan dat u met deze printcartridges keer op keer fantastische
resultaten krijgt.
Opmerking
HP kan de kwaliteit of betrouwbaarheid van materiaal dat niet van
HP is, niet garanderen. Onderhoud of herstellingen aan de printer die nodig zijn
door het gebruik van dergelijk materiaal, worden niet gedekt door de garantie.
Als u meent dat u originele HP-printcartridges hebt aangeschaft, gaat u naar:
www.hp.com/go/anticounterfeit
Oorzaak:
Het product heeft gedecteerd dat er een printcartridge werd geplaatst die
niet van HP is.
Foutberichten
59
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices