HP Deskjet D1500 user manual download (Page 56 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 56 of 117
Printcartridges uitlijnen
1.
Plaats ongebruikt gewoon wit papier van Letter- of A4-formaat in de papierlade.
2.
Open de
Werkset
van de printer.
3.
Klik op
Printcartridges uitlijnen
.
4.
Klik op
Uitlijnen
en volg de instructies op het scherm op.
De HP Deskjet drukt een testpagina af, lijnt de printcartridges uit en kalibreert de
printer. Gooi de testpagina weg of gebruik deze voor andere doeleinden.
Printcartridges automatisch reinigen
Als uw afgedrukte pagina's vaag zijn of er inktstrepen voorkomen, zijn de printcartridges
mogelijk bijna leeg of moet u deze reinigen. Zie
Een schatting van het inktniveau
bekijken
voor meer informatie.
Als de printcartridges voldoende inkt bevatten, reinigt u de printcartridges automatisch.
Printcartridges reinigen
1.
Open de
Werkset
van de printer.
2.
Klik op
Printcartridges reinigen
.
3.
Klik op
Reinigen
en volg de instructies op het scherm op.
Als na het reinigen de afdrukken nog steeds vaag zijn, reinigt u handmatig de contacten
van de printcartridges. Zie
Printcartridges handmatig reinigen
voor meer informatie.
Let op
Reinig de printcartridges alleen als het nodig is. Wanneer u de printcartridges
onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de cartridges.
Een schatting van het inktniveau bekijken
Volg deze instructies om de geschatte inktniveaus van de printcartridges die in de printer
zijn geïnstalleerd, te bekijken.
Opmerking
Inkt uit de cartridge wordt in het afdrukproces op een aantal
verschillende manieren gebruikt, onder meer bij het initialisatieproces, dat het
apparaat en de cartridges voorbereidt op afdrukken, en bij de service voor de printkop,
die ervoor zorgt dat de printbuisjes schoon blijven en de inkt vlot wordt aangebracht.
Daarenboven blijft wat inkt in de cartridge achter nadat deze is gebruikt. Zie
www.hp.com/go/inkusage
voor meer informatie.
Het inktniveau controleren
1.
Open de
Werkset
van de printer.
2.
Klik op het tabblad
Geschat inktniveau
.
Opmerking
Als de printcartridges reeds werden gebruikt voor ze in de printer
werden geplaatst, of als ze werden bijgevuld, is het mogelijk dat de geschatte
inktniveaus op het tabblad
Geschat inktniveau
onjuist of niet beschikbaar zijn.
Het tabblad Geschatte inktniveaus bevat ook de bestelinformatie voor printcartridges.
Om deze informatie te bekijken klikt u op de knop
Informatie over printcartridges
.
Printcartridges automatisch reinigen
53
Onderhoud
Sample
This manual is suitable for devices