HP Deskjet D1500 user manual download (Page 53 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 117
U kunt het selectienummer op drie plaatsen vinden:
Label met selectienummer: kijk op het label van de printcartridge die u wilt vervangen.
1
Label met selectienummer
Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van printcartridges kunt u vinden
in de naslaghandleiding bij de printer.
Het dialoogvenster
Informatie over printcartridges
: voor een lijst met
selectienummers opent u de
Werkset
van de printer, klikt u op het tabblad
Geschat
inktniveau
en klikt u op de knop
Informatie over printcartridges
.
Afdrukken met één printcartridge
De printer kan ook afdrukken met slechts één printcartridge geïnstalleerd. Zie
Modus
inktback-up
voor meer informatie.
Installatie-instructies
Ga als volgt te werk om een printcartridge te installeren:
1.
Druk op de
Aan/uit
-knop om de printer aan te zetten.
2.
Open de printerkap.
De printcartridgewagen schuift naar het midden van de printer.
3.
Druk op de printcartridge.
Hoofdstuk 9
50
Onderhoud
Onderhoud
Sample
This manual is suitable for devices