HP Deskjet D1500 user manual download (Page 52 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 117
9
Onderhoud
Printcartridges installeren
Printcartridges uitlijnen
Printcartridges automatisch reinigen
Een schatting van het inktniveau bekijken
De printerbehuizing onderhouden
Inkt verwijderen van de huid en van kleding
Printcartridges handmatig reinigen
Printcartridges onderhouden
Printerwerkset
Printcartridges installeren
Wanneer u printcartridges moet vervangen, moet u ervoor zorgen dat u de juiste
printcartridges voor uw printer hebt en installeert u ze vervolgens in de
printcartridgewagen.
Printcartridges
Selectienummers
Afdrukken met één printcartridge
Installatie-instructies
Printcartridges
Installeer de driekleurenprintcartridge altijd aan de linkerkant van de printcartridgewagen.
Installeer de zwarte printcartridge altijd aan de rechterkant van de printcartridgewagen.
Opmerking
Uw printer is wellicht voorzien van een driekleurenprintcartridge.
Installeer voor betere resultaten behalve de driekleurenprintcartridge een zwarte
printcartridge. U kunt weliswaar afdrukken zonder een zwarte printcartridge, maar
dan werkt de printer langzamer en wijken de afgedrukte kleuren af van die welke u
zou zien wanneer er een zwarte printcartridge en een driekleurenprintcartridge waren
geïnstalleerd.
Ga naar
www.hp.com
om printcartridges te bestellen. Kies uw land/regio en klik
vervolgens op
Kopen
of
Online winkelen
.
Selectienummers
Let op het selectienummer van de printcartridge als u vervangende printcartridges gaat
aanschaffen.
Onderhoud
49
Onderhoud
Sample
This manual is suitable for devices