HP Deskjet D1500 user manual download (Page 50 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 117
Het dialoogvenster Eigenschappen voor printer openen
1.
Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2.
Klik op
Bestand
, klik op
Afdrukken
en klik vervolgens op
Eigenschappen
of
Voorkeuren
.
Het dialoogvenster Eigenschappen voor printer wordt weergegeven.
Opmerking
De wijze waarop u het dialoogvenster Eigenschappen voor printer
opent kan van programma tot programma verschillen.
De helpfunctie Wat is dit?
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Helpfunctie Wat is dit?
Gebruik de Help-functie Wat is dit? om meer te weten te komen over de beschikbare
afdrukopties.
Helpfunctie Wat is dit? gebruiken
1.
Beweeg de cursor over de functie waarover u meer wilt weten.
2.
Klik met de rechtermuisknop.
Het vak Wat is dit? verschijnt.
3.
Beweeg de cursor over het vak
Wat is dit?
en klik met de linkermuisknop.
Er verschijnt een uitleg van de functie.
Updates voor de printersoftware downloaden
Download om de paar maanden de laatste versie van de printersoftware om ervoor te
zorgen dat u over de nieuwste functies en verbeteringen beschikt.
Een update voor de printersoftware downloaden
1.
Zorg dat u een verbinding hebt met het internet.
2.
Klik in het menu
Start
van Windows op
Programma's
of
Alle programma's
, wijs
naar
HP
en klik op
HP Update
.
Het venster HP Update verschijnt.
3.
Klik op
Volgende
.
HP Update zoekt op de website van HP naar updates voor printersoftware.
Als de laatste versie al op de computer staat, verschijnt het bericht
Er zijn
momenteel geen software-updates beschikbaar
in het venster HP Update.
Als de laatste versie nog niet op de computer staat, verschijnt een lijst met de
verschillende nieuwere versies die kunnen worden gedownload in het venster
HP Update.
4.
Als een software-update beschikbaar is, schakelt u het selectievakje naast de naam
van de update in.
5.
Klik op
Installeren
.
6.
Volg de instructies op het scherm op.
Helpfunctie Wat is dit?
47
Printersoftware
Sample
This manual is suitable for devices