HP Deskjet D1500 user manual download (Page 48 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 117
8
Printersoftware
De HP Deskjet instellen als de standaardprinter
De
standaardafdrukinstellingen
instellen voor alle documenten
Het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
gebruiken om afdrukopties te
selecteren
De
Helpfunctie Wat is dit?
gebruiken voor meer informatie over specifieke
afdrukinstellingen
Updates voor de printersoftware downloaden
voor de meest recente functies en
verbeteringen
De HP Deskjet instellen als de standaardprinter
U kunt de HP Deskjet instellen als standaardprinter voor alle softwareprogramma's. Dit
betekent dat de HP Deskjet automatisch wordt geselecteerd in de lijst met printers als u
Afdrukken
kiest in het menu
Bestand
van een softwareprogramma.
Windows Vista-gebruikers
1.
Klik op de taakbalk van Windows op
Start
en klik vervolgens op
Configuratiescherm
.
2.
Klik op
Printers
.
3.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Deskjet en klik op
Als
standaardprinter instellen
.
Gebruikers van Windows XP
1.
Klik op de taakbalk van Windows op
Start
en klik vervolgens op
Printers en
faxapparaten
.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Deskjet en klik op
Als
standaardprinter instellen
.
Windows 2000-gebruikers
1.
Klik op de taakbalk van Windows op
Start
, wijs
Instellingen
aan en klik op
Printers
.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de HP Deskjet en klik op
Als
standaardprinter instellen
.
Standaardafdrukinstellingen instellen
De HP Deskjet gebruikt standaardafdrukinstellingen voor alle documenten tenzij u andere
instellingen opgeeft.
Printersoftware
45
Printersoftware
Sample
This manual is suitable for devices