HP Deskjet D1500 user manual download (Page 45 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 117
Afdrukken met Maximum dpi duurt langer dan wanneer u afdrukt met andere instellingen
en bestanden nemen meer schijfruimte in beslag.
In de modus Maximum dpi afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
3.
Selecteer
Ingeschakeld
bij
Printerfuncties
in het vervolgkeuzemenu
Maximum
dpi
.
Opmerking
Om de modus Maximum dpi uit te schakelen selecteert u
Uitgeschakeld
in het vervolgkeuzemenu.
4.
Klik op het tabblad
Functies
.
5.
Klik op
Meer
in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
en selecteer de juiste papiersoort.
6.
Selecteer
Maximum dpi
in de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
.
Opmerking
Als u wilt zien wat de maximum dpi is waarmee de HP Deskjet kan
afdrukken, klikt u op
Resolutie
.
7.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Het formaat van een document wijzigen
Gebruik de printersoftware om een document dat voor een bepaald papierformaat is
opgemaakt, op een ander papierformaat af te drukken. U gebruik deze functie
bijvoorbeeld wanneer u niet over het juiste papierformaat beschikt.
Wanneer u bijvoorbeeld een document hebt dat is opgemaakt voor papier van Letter-
formaat, en u hebt geen papier van dit formaat, kunt u het document afdrukken op een
ander papierformaat.
Het formaat van een document wijzigen voor een ander papierformaat
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Klik op
Aanpassen aan papierformaat
en selecteer het doelpapierformaat in de
vervolgkeuzelijst.
Dit is het formaat van het papier waarop u afdrukt, niet het formaat waarvoor het
document is opgemaakt.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Ingebonden dubbelzijdige documenten
Als u afgedrukte pagina's wilt inbinden als een boek, kunt u de afdrukinstellingen
aanpassen zodat rekening wordt gehouden met het inbinden.
Ingebonden dubbelzijdige documenten kunnen als boek worden ingebonden
(ingebonden aan de zijkant) of als schrijfblok (ingebonden aan de bovenkant). Boek
binden is het type dat het meest voorkomt.
Hoofdstuk 7
42
Afdruktips
Afdruktips
Sample
This manual is suitable for devices