HP Deskjet D1500 user manual download (Page 44 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 117
De afdruksnelheid of afdrukkwaliteit wijzigen
De HP Deskjet kiest automatisch een instelling voor de afdrukkwaliteit en snelheid op
basis van de papiersoort die u selecteert. U kunt de instelling voor de afdrukkwaliteit ook
wijzigen om de snelheid en kwaliteit van het afdrukproces aan te passen.
Instellingen voor afdrukkwaliteit
Snel concept
hiermee maakt u afdrukken van conceptkwaliteit met de hoogste
afdruksnelheid en het laagste inktverbruik.
Normaal
dit biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en snelheid. De instelling is
geschikt voor de meeste documenten.
Beste
dit biedt de beste balans tussen hoge kwaliteit en snelheid. De instelling kan
worden gebruikt voor afdrukken van hoge kwaliteit. De afdruksnelheid bij de instelling
Beste is voor de meeste documenten echter lager dan bij Normaal.
Opmerking
Voor de kwaliteit van het maximum aantal dpi gaat u naar het tabblad
Geavanceerd
en selecteert u
Ingeschakeld
in het vervolgkeuzemenu
Maximum
dpi
. Zie
Maximum dpi
voor meer informatie.
Een afdrukkwaliteit en -snelheid selecteren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
de soort papier die u hebt geladen.
4.
In de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
selecteert u de gewenste afdrukkwaliteit voor
uw project.
Afdrukresolutie
De afdrukresolutie wordt in dots per inch (dpi) weergegeven. Het aantal dpi varieert,
afhankelijk van de papiersoort en de afdrukkwaliteit die u in de printersoftware selecteert.
De afdrukresolutie weergeven
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
de soort papier die u hebt geladen.
4.
In de vervolgkeuzelijst
Afdrukkwaliteit
selecteert u de gewenste afdrukkwaliteit voor
uw project.
5.
Klik op de knop
Resolutie
om de afdrukresolutie (in dpi) weer te geven.
Maximum dpi
Gebruik de modus Maximum dpi om scherpe beelden van hoge kwaliteit af te drukken.
Profiteer optimaal van de modus Maximum dpi door deze te gebruiken voor het afdrukken
van beelden van hoge kwaliteit, zoals digitale foto's. Wanneer u de instelling Maximum
dpi gebruikt, geeft de printersoftware de geoptimaliseerde dots per inch (dpi) weer die de
HP Deskjet-printer kan afdrukken.
De afdruksnelheid of afdrukkwaliteit wijzigen
41
Afdruktips
Sample
This manual is suitable for devices