HP Deskjet D1500 user manual download (Page 43 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 117
3.
Schakel het selectievakje
Voorbeeld weergeven voor afdrukken
in.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Voordat het document wordt afgedrukt, verschijnt een afdrukvoorbeeld.
5.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op
OK
om het document af te drukken.
Klik op
Annuleren
om de afdruktaak te annuleren. Breng de gewenste
wijzigingen aan en druk het document af wanneer het afdrukvoorbeeld naar wens
is.
Een aangepast papierformaat instellen
Gebruik het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
als u wilt afdrukken op een
speciaal papierformaat.
Opmerking
Deze functie is niet voor alle papiersoorten beschikbaar.
Een aangepast papierformaat definiëren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer een
Aangepast
in de vervolgkeuzelijst
Formaat
.
Het dialoogvenster Aangepast papierformaat wordt weergegeven.
4.
Typ een naam voor het aangepaste papierformaat in het vak
Naam
.
5.
Typ de afmetingen van het aangepaste papierformaat in de vakken
Breedte
en
Lengte
.
De minimale en maximale afmetingen staan onder Breedte en Lengte.
6.
Klik op de maateenheid:
Inches
of
Millimeters
.
7.
Klik op
Opslaan
om het aangepaste papierformaat op te slaan.
8.
Klik op
OK
om het dialoogvenster
Aangepast papierformaat
af te sluiten.
9.
Als u het aangepaste papierformaat wilt gebruiken, selecteert u de naam ervan in de
vervolgkeuzelijst
Formaat
.
Selecteer een papiersoort
Als u een afdruk maakt van hoge kwaliteit, adviseert HP om een specifieke papiersoort
te selecteren.
Een bepaalde papiersoort selecteren
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Klik op
Meer
in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
en selecteer de papiersoort die u
wilt gebruiken.
4.
Klik op
OK
.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Hoofdstuk 7
40
Afdruktips
Afdruktips
Sample
This manual is suitable for devices