HP Deskjet D1500 user manual download (Page 40 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 117
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op de snelkoppeling die u wilt verwijderen.
4.
Klik op
Wis
.
De snelkoppeling wordt uit de lijst verwijderd.
Opmerking
Alleen de snelkoppelingen die u zelf hebt gemaakt, kunnen worden
verwijderd. De oorspronkelijke snelkoppelingen van HP kunnen niet worden
verwijderd.
De paginavolgorde instellen
De paginavolgorde bepaalt de volgorde waarin documenten met meerdere pagina's
worden afgedrukt.
De paginavolgorde instellen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
.
3.
Klik op
Documentopties
en vervolgens op
Layout-opties
.
4.
Klik op een van de volgende opties van
Paginavolgorde
:
Van voren naar achteren
: drukt de eerste pagina van het document als laatste
af. Deze instelling bespaart tijd omdat u de afgedrukte pagina's niet hoeft te
rangschikken. Dit is een geschikte instelling voor de meeste afdruktaken.
Van achteren naar voren
: drukt de laatste pagina van het document als laatste
af.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Snel/besparend afdrukken
Gebruik Snel/besparend afdrukken om snel afdrukken van conceptkwaliteit te maken.
Snel/besparend afdrukken gebruiken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op
Snel/besparend afdrukken
.
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
De paginavolgorde instellen
37
Afdruktips
Sample
This manual is suitable for devices