HP Deskjet D1500 user manual download (Page 39 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 117
Opmerking
Wanneer u een afdruksnelkoppeling selecteert, worden automatisch de
juiste afdrukopties weergegeven. U kunt deze laten zoals ze zijn of wijzigen.
Afdruksnelkoppelingen gebruiken
Gebruik het tabblad Afdruksnelkoppelingen voor de volgende afdruktaken:
Algemeen standaard afdrukken
Foto's afdrukken zonder rand
Foto's afdrukken met witte rand
Dubbelzijdig afdrukken
Presentatie afdrukken
Snel/besparend afdrukken
Brochure afdrukken
Afdruksnelkoppelingen maken
Naast de snelkoppelingen die beschikbaar zijn in de lijst Afdruksnelkoppelingen, kunt u
uw eigen snelkoppelingen maken.
Als u bijvoorbeeld vaak op transparanten afdrukt, kunt u een snelkoppeling maken door
de snelkoppeling Presentatie afdrukken te selecteren, de papiersoort te wijzigen in
HP Premium Inkjet Transparanten en de gewijzigde snelkoppeling onder een andere
naam op te slaan; bijvoorbeeld Presentaties op transparanten. Wanneer u de
snelkoppeling hebt gemaakt, hoeft u deze alleen maar te selecteren wanneer u op
transparanten wilt afdrukken, in plaats van telkens de afdrukinstellingen te moeten
wijzigen.
Een afdruksnelkoppeling maken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op een snelkoppeling.
De afdrukinstellingen voor de geselecteerde snelkoppeling worden weergegeven.
4.
Wijzig de afdrukinstellingen in de waarden die u in de nieuwe snelkoppeling wilt
hebben.
5.
Typ in het vak
Voer nieuwe naam voor snelinstelling in
een naam voor de nieuwe
snelkoppeling en klik op
Opslaan
.
De snelkoppeling wordt aan de lijst toegevoegd.
Afdruksnelkoppelingen verwijderen
Het is misschien nuttig afdruksnelkoppelingen die u niet meer gebruikt te verwijderen.
Een afdruksnelkoppeling verwijderen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
Hoofdstuk 7
36
Afdruktips
Afdruktips
Sample
This manual is suitable for devices