HP Deskjet D1500 user manual download (Page 35 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 117
onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en plakt
u de vellen aan elkaar.
Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 80 vellen papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
2.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden wijzen.
3.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
4.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
en geef de volgende afdrukinstellingen op:
Papiersoort
:
Gewoon papier
Afdrukstand
:
Staand
of
Liggend
Formaat
: een geschikt papierformaat
3.
Klik op het tabblad
Geavanceerd
en vervolgens op
Printerfuncties
.
4.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Poster afdrukken
het aantal vellen voor de poster.
5.
Klik op de knop
Vlakken selecteren
.
6.
Controleer of het aantal vlakken dat is geselecteerd overeenkomt met het aantal
vellen voor de poster en klik op
OK
.
7.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Hoofdstuk 6
32
Andere documenten afdrukken
Andere documenten afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices