HP Deskjet D1500 user manual download (Page 26 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 117
3.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
Opmerking
Het papier steekt over de rand van de lade uit.
4.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik op
Algemeen standaard afdrukken
in de lijst
Snel afdrukopties instellen
en
geef de volgende afdrukinstellingen op:
Papiersoort
:
Gewoon papier
Papierformaat
: een geschikt papierformaat
4.
Selecteer de volgende afdrukinstellingen:
Afdrukkwaliteit
als u een andere afdrukkwaliteit wilt dan Normaal.
Dubbelzijdig afdrukken
als u op beide zijden van het papier wilt afdrukken
Zie
Dubbelzijdig afdrukken
voor meer informatie.
5.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Brieven afdrukken
Richtlijnen
Zie
Enveloppen afdrukken
voor informatie over het bedrukken van een envelop.
Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 80 vellen papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
2.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden wijzen.
Opmerking
Als u briefhoofdpapier gebruikt, moet het briefhoofd omlaag wijzen
en naar voren, in de richting van de printer.
Brieven afdrukken
23
Andere documenten afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices